Gebr. Monsieur Meubelfabriek


In 1840 vestigden de gebroeders Monsieur een meubelfabriek in Steenwijk. Het bedrijf was jaren lang in de Kerkstraat gevestigd. Het fabrikaat muntte uit door kwaliteit en degelijkheid. Bij koninkllijk besluit van 18 maart 1922 werd aan de Commanditaire Vernootschap Gebr. Monsieur te Steenwijk vergunning verleend tot het voeren van het Koninklijk wapen. In 1928 besloot de Kroon daar de titel van Hofleverancier aan toe te voegen.

Aan het eind van de vorige eeuw werd aan de Nieuwe Stationstraat, de huidige Jan Hendrik Tromp Meesterstraat, een nieuwe meubelfabriek gebouwd. Het gebouw dat de naam " Stoommeubelfabriek Het Noorden " kreeg, was een ontwerp van de Steenwijker archtect Bato Rouwkema. De panden in de Kerkstraat werden ingericht als magazijnen.In de periode 1920-1936 was villa ' Nijenstede', het voormalige woonhuis van Jan Tromp Meesters aan de Meppelerweg, als toonkamer in gebruik. Het daarna leegstaande pand werd in 1937 afgebroken. Omstreeks 1930 had het bedrijf een vijftigtal werknemers in dienst. De laatste van de firmanten Monsieur, een zoon van een der oprichters, overleed in1947. Zijn weduwe belastte zich toen met de leiding. Per 1 april 1962 werd de zaak overgenomen door de firmanten J.H. Hoekstra en J. de Vos, die handelen onder de firmanaam 'Stoommeubelfabriek Gebroeders Monsieur - Nederlandse Electrische Meubelindustrie'. Daarna ging het langzaam maar zeker bergafwaarts.


Uiteidelijk werd het bedrijf met ingang van 1 april 1975 overgenomen door Boll & Sharp Castle Furniture B.V. te Wolvega. In 1982 volgde echter alsnog sluiting. Tien jaar later (1992) viel het fabrieksgebouw onder de slopershamer. Vervolgens werd ter plaatse het huidige verzorgingscentrum 'Nijenstede' gebouwd.


Diverse meubelen en voorwerpen van Monsieur kunt U bewonderen in het Stadsmuseum.