Privacyverklaring


In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met
welk doel. Tevens staat in de privacyverklaring opgenomen welke rechten u hebt.

Wij raden u aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.


Privacybeleid Stichting Stadsmuseum Steenwijk


Stichting Stichting Stadsmuseum Steenwijk verwerkt gegevens tbv de exploitatie en activiteiten van
het Museum. Daarbij verwerken wij privacygevoelige informatie, ook wel persoonsgegevens
genoemd. In sommige gevallen is het mogelijk dat wij daarbij samenwerken met andere organisaties
of bedrijven.
Wij vinden het van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met persoonsgegevens.
Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij houden wij
ons aan de eisen uit de privacywetgeving. Dat betekent bijvoorbeeld dat wij:

 • duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken.
 • het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • eerst om uitdrukkelijke toestemming vragen om persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin toestemming is vereist;
 • gegevens niet doorgeven aan derde partijen, tenzij dat nodig is om de gevraagde dienst te kunnen leveren of wanneer wij daar wettelijk toe verplicht zijn;
 • wanneer wij gegevens delen, afspraken maken met derde partijen om er o.a. voor te zorgen dat deze niet voor andere doeleinden worden gebruikt;
 • passende beveiligingsmaatregelen nemen om persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken;
 • rechten van vrienden en vrijwilligers te respecteren om persoonsgegevens op aanvraag ter inzage aan te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Gebruik van persoonsgegevens


Doeleinden
Voor de exploitatie en activiteiten van het Museum verzamelen wij persoonsgegevens. Dit is
noodzakelijk voor het verzorgen van facturatie, en het attenderen op en organiseren van activiteiten.


Persoonsgegevens
Wij kunnen de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • NAW-gegevens
 • geboortedatum
 • leeftijd
 • telefoonnummer
 • e-mailadres
 • geslacht
 • IBAN

Uitsluitend die gegevens die nodig zijn voor de exploitatie/facturering of activiteiten van het Museum
worden gevraagd en vastgelegd