De Strijd om Steenwijk

De Tachtigjarige Oorlog (1568-1648) was een periode van een heftige strijd in onze vaderlandse geschiedenis. Sommige steden zweren trouw aan koning Filips II van Spanje, andere steunen de opstand onder leiding van Willem van Oranje.

Het jaar 1572 is een keerpunt in deze oorlog. Met de inname van Den Briel door de Watergeuzen lijdt de Spaanse hertog Alva een gevoelig verlies en barst de strijd om de onafhankelijkheid los: overal in Nederland probeert men het Spaanse juk af te schudden; steden en landstreken worden veroverd en weer heroverd. Daarom wordt 1572 gezien als het begin van 'de geboorte van Nederland'. De waarden vrijheid, verdraagzaamheid, verbondenheid en verscheidenheid die 450 jaar geleden werden bevochten, zijn het ook in onze tijd waard om te bewaken.

Eskaf in Stadsmuseum Steenwijk