DE MARKT, HET CENTRUM VAN DE STAD


Vanaf 21 september 2018 zullen het Steenwijker marktplein en allerlei gebeurtenissen die daar in het verleden hebben plaatsgevonden, in een speciale expositie in het Steenwijker Stadsmuseum onder de aandacht worden gebracht. Door middel van vele foto’s, een maquette van het marktplein, kaarten, kopieën van oude aktes, voorwerpen en goederen die op de markt werden verhandeld, krijgt de bezoeker een beeld van het aloude marktgebeuren.


Het marktplein was de centrale plaats in de stad waar niet alleen sinds 1358 markten werden gehouden, maar ook kermissen, beurzen, beëdiging van militairen, feesten, herdenkingen e.d.

De originele evenaar (weegschaal) uit 1642, die vele jaren in de Steenwijker Stadswaag in de Waagstraat werd gebruikt, vormt het middelpunt van deze tentoonstelling. De Waag vervulde een belangrijke functie in het marktgebeuren. Oude films en een animatie hoe het vernieuwde marktplein, inclusief de fontein, er uit komt te zien, zijn een welkome visuele aanvulling op het geheel.


Op het binnenplein zal aandacht worden besteed aan de vele veemarkten waar in de loop der jaren duizenden koeien, paarden, schapen en klein vee werden verhandeld. Een deel van de originele palen die op de markt werden gebruikt en waar de koeien aan werden vastgebonden, zijn weer in gebruik. Natuurlijk ontbreken de (kunst)koeien en (kunst)schapen in het originele schapenhok niet op deze expositie


In januari start bovendien het lesprogramma voor de groepen 5 en 6 van de basisscholen.


afbeelding